Voorwaarden en bepalingen

Intellectuele eigendom
EMAK Benelux en/of haar licentiegevers bezitten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de materialen op de site. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van EMAK Benelux. Je mag echter wel volledige pagina's van de site uitprinten voor je eigen, persoonlijke gebruik. EMAK Benelux kan van tijd tot tijd bezoekers van haar site uitdrukkelijk toestemming geven om achtergronden, screensavers en andere zaken van de site te downloaden.
 
Juistheid van de informatie
De informatie op de site is bedoeld voor (potentiële) klanten van EMAK Benelux op de Belgische markt en is mogelijk niet van toepassing buiten België. EMAK Benelux zal in redelijkheid alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site juist en actueel is. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook. Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoering, prijzen en technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie te allen tijde voorbehouden.

Onverminderd het voorgaande sluit EMAK Benelux voor zover dit wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit je toegang tot en je gebruik van de site uit.

Gegevensbescherming
EMAK Benelux respecteert de privacy van elke persoon die de site bezoekt. In dit artikel 4 wordt ons beleid met betrekking tot het vergaren, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens uiteengezet.

Persoonlijke gegevens
Om je verzoek om informatie via deze site te kunnen verwerken, moeten wij je persoonsgegevens verwerken, zoals je naam, emailadres en dergelijke. EMAK Benelux heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De door je verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op je individuele transportbehoeften, voor marktonderzoek, voor het traceren van verkoopgegevens en om je op de hoogte te houden van voor jou relevante informatie over EMAK en haar dealernetwerk. De door je verstrekte persoonlijke gegevens kunnen verder worden gebruikt door EMAK Benelux gelieerde ondernemingen. EMAK Benelux zal je gegevens niet aan derden (niet zijnde aan EMAK Benelux gelieerde vennootschappen) verstrekken zonder je expliciete toestemming, tenzij EMAK Benelux hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Automatische verzameling van niet persoonlijk identificeerbare informatie.
In sommige gevallen kunnen wij informatie over je verzamelen die algemeen van aard is en niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van dit soort informatie zijn het soort internetbrowser dat je gebruikt, het soort computerbesturingssysteem dat je gebruikt en de domeinnaam van de website van waaraf je inlogde op onze website of advertentie. Deze informatie verzamelen wij om zover dat mogelijk is, zo goed mogelijk de website te kunnen weergeven.

Met wie je contact moet opnemen
Wanneer je je persoonsgegevens uit onze databank wilt laten verwijderen, of wanneer je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, neem dan a.u.b. op het onderstaande contact met ons op:
info@emak.be

Wij zullen in redelijkheid alles in het werk stellen om deze informatie uit onze bestaande bestanden te verwijderen en de verwijdering van je persoonlijke gegevens aan je bevestigen.
 
Voorwaarden voor downloads van de website van EMAK Benelux
De EMAK-internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)-virussen, maar afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet worden gegarandeerd.

 
© 2002-2014 Bemak Benelux NV
Wenenstraat, 7 - 2321 Meer - Tel 0032 (0)3 6850773 - Fax 0032 (0)3 685 0843
| voorwaarden en bepalingen | credits | info@bemakbenelux.be | all right reserved |
XHTML